- Не мога да повярвам, че си ходил на проститутка! - крещи жената.

- Няма как да обвиняваш мен за това. Ти не искаш да правиш секс с мен.

- За това си виновен ти! Никога не си ми казвал, че си готов да си плащаш!