Младеж отива при бащата на любимото момиче.

- Господине, бих искал да се оженя за вашата дъщеря.

- А говорихте ли с жена ми?

- Да, но ако не възразявате, все пак предпочитам вашата дъщеря.