Съобщение във фабриката:

- Уважаеми колежки, ако сте дошли на работа с твърде широки дрехи, пазете се от работещите механизми!  Ако сте дошли с твърде прилепнали дрехи, пазете се от механиците!