Катаджия стои на шосето и се чуди кого да спре да се заяде за нещо. Наоколо обаче профучават със 160 км/ч само баровски коли. По едно време с 60 се приближава някаква лада, катаджията я спира и пита:

- И накъде се промъквате така?