Някъде в Америка, в един отдалечен резерват, индианците попитали новия си вожд дали се задава студена зима.

Новият вожд обаче не знаел тайните на старите вождове и си нямал идея какво да гледа в небето, за да разбере колко студена ще е зимата. Но бил съобразителен и преценил:

"Ако им кажа, че зимата ще е мека, може да не уцеля и да имам големи проблеми. Нека по-добре да съберат дърва."

Понеже бил и практичен, след време се сетил, че може да се обади в близката метеорологична служба. Метеоролозите потвърдили, че зимата действително ще е доста студена.

Вождът заръчал на хората от селото да събират още дърва.

След седмица-две решил отново да се консултира със специалистите.

- Много ли ще бъде студена зимата?

- Да, зимата ще бъде много студена - потвърдили те.

Вождът заръчал на хората си да съберат всяко късче дърво, което им попадне пред очите.

"Дали пък не прекалих," помислил си той и решил да звънне още веднъж в метеорологичната служба:

- Наистина ли зимата ще бъде много студена?

- Да, изглежда тази зима ще бъде една от най-студените в историята на нашия щат.

- Откъде сте толкова сигурни?

- Индианците вече цял месец събират дърва като луди.