- Г-н съдия, искам да се разведа...

- Добре... Причини?

- Причините са много, но основната е, че съм женен...