- Следващият пациент, моля! 

В кабинета влиза мъж на средна възраст. Лекарят го измерва с поглед от глава до пети и кресва:

- Господине! Така ли се влиза при лекар! Вие болен ли сте или какво?! Излезте и влезте пак както се полага - коленете сгънати, ръката на корема, от устата енергичен стон!!!