- Вуте, какво работиш?

- Преводач съм, Нане.

- И какво превеждаш?

- Превеждам воловете на дедо от баир на баир...