Водят осъден на смърт към ешафода. Последното ви желание?

- Да бъде погребан в един и същи ден с Негово величество краля!

- Но кралят е още жив!

- Няма значение. Аз мога да почакам...