Един млад мъж се явява на изпит за полицай. Вечерта се прибира вкъщи радостен.

- Тате, тате, приеха ме. Вече съм полицай.

- Чудесно, моето момче. Трябва да го отпразнуваме.

Седнали на масата да празнуват.

- Какъв беше въпросът на изпита, сине? – попитал бащата.

- Колко е 3 по 7? И аз отговорих 20.

- Но, сине, 3 по 7 е 21.

- Може и така да е, тате, но аз бях най-близо до верния отговор.