Песимистът винаги ходи с нож в джоба.

Оптимистът също – може пък да срещне някой с торта!