Песимистите чуват: "След малко!", оптимистите чуват: "С лед, малко!", а реалистите не се ослушват, а си сипват.