На партито на метеоролозите имаше от 5 до 10 човека.

На места до 12...