Парите са проклятие за мъжа. Поради това до всеки мъж трябва да има една жена, която да премахва проклятието!