- Откъде ти е този рус косъм върху панталоните? - пита жена мъжа си.

- Сигурно се е залепил в трамвая...

- Да не е от новата ти руса колежка?

- Глупости, аз винаги си свалям панталоните.