- Откъде си?

- От София.

- Къде ще караш празниците?

- При нашите на село.