– Всички пари от касата в торбата!

– За тук или за вкъщи?