Двама приятели се срещат - единият, сериозен и тежък бизнесмен, изтупан с костюм, носи голяма златна обица на едното си ухо. Другият го пита:

- Какво става бе, каква е тая обица?

- Ох, не питай ... Дълга история.

- И откога я носиш?

- Откакто жена ми я намери в леглото.