- Къде ще прекараш Hова година?

- В хотел Фейс Бук. Ще свири оркестър Ю Тюб.