Нова позиция:

Вие сте отдолу, Държавата е отгоре. С едната ръка нежно ви води за носа, а с другата през това време ви сваля гащите.