Карал си един трабантчето и на светофара се засякъл с огромен джип. На трабантчето отхвръкнал калникът, на джипа се одраскала бронята.

Излезли от джипа четири огромни мутри.

- Къде гледаш, бе! Ей сега те спукахме от бой!

Човечецът се уплашил и взел да се моли:

- Ама как така - не е честно, вие сте четирима, аз съм сам!

Спогледали се мутрите.

- Хамстер, мини откъм него, че да е честно!

- Пак не е честно - рекъл човечецът, - ние сме двама, а вие - трима!

- Добре, Суяк, айде, мини и ти от него, че да го почваме!

- Ама пак не е честно - сега ние сме трима, а вие - само двама!

Замислили се мутрите.

- Виж какво, я ти се разкарай, ние тука сами ще се оправим...