Човешкият мозък е удивителен орган: работи 24 часа в денонощието, 365 (366) дни в годината, от раждането ти до момента…

…в който се влюбиш.