- Мамо, може ли да вляза в морето да поплувам?

- Абсурд! Виж колко е бурно!

- А тате що плува?!

- Той има застраховка, нека плува.