Говореща жена може да се прекъсва само в краен случай и то единствено с думите:

"Ще купя", "Обичам те", "Да, аз съм глупак" и "ПОЖАР!!!".