Професор дълго и мъчително изпитва студент, за да му пише тройка. Накрая вече уморен казва:

– Добре, кажи нещо, което си чел от лекциите.

Студентът мълчи.

– Добре, добре... тогава поне кажи кой ви четеше лекциите?

Студентът отново мълчи.

– Ще ти дам насочващ въпрос: ти или аз?