Вегетарианците са едни такива доста наивни индивиди, които са твърдо убедени, че саламът се прави от месо...