Качва се един с мен в асансьора и ме пита:

- Нагоре ли?

- Не, ще завием надясно, знам един по-пряк път.