Жена написала на надгробната плоча на мъжа си: "Почивай в мир, че като дойда..."