Главният лекар си взема една седмица отпуск и отива на лов. Връща се мрачен и навъсен.

- Какво стана? - пита го старшата сестра.

- Нищо не можах да убия! - жалва се докторът.

- Е, ако си бяхте стояли в болницата...