Заставам на кантара, а мъжът ми поглежда към скалата.

– Какво гледаш? Човек със златно сърце, железни нерви и стоманен характер не може да е лек!