Учител по биология решава да провери дали учениците му са прочели текста, който миналата седмица е задал за домашно.

- Г-це Бояджиева, бихте ли ми казали коя част от човешкото тяло се увеличава десетократно, когато се възбуди?

Бояджиева се изчервила, поколебала се за миг и започнала да се хили.

- Г-це Бояджиева, моля ви се, седнете – казал учителят – Г-це Тодорова, бихте ли отговорили.

- Да, учителю, става въпрос за зеницата.

- Много добре, Тодорова. А вие, Бояджиева, бихте ли се изправили отново. Първо, не сте си свършили домашната работа. Второ, имате мръсно подсъзнание. И трето – един ден сериозно ще се разочаровате.