След двучасов свиреп скандал съпрузи седят омаломощени на дивана в хола.

Съпругът се престрашава да наруши тишината:

- Може ли да гледам телевизия?

- Може, но без да включваш телевизора!