Дядо и внуче си вървели по улицата. Изведнъж детето видяло аптека.

- Дядо, дядо, какво означава този странен знак на магазина?

Дядото помислил малко и казал:

- Баба ти яде мелба.