Час по математика в начално училище в Дивия Запад:

- Джони, колко е 2+2?

- 5!

- Нищо не знаеш! – извикал учителят и застрелял Джони.

- Били, колко е 2+2?

- 4.

- Много знаеш! – изревал учителят и застрелял Били.

- Франки, колко е 2+2?

- Много питаш! – отвърнал Франки и застрелял учителя.