- Мамо, в понеделник ще имам тест по география. Къде се намира Португалия?

- До Испания, сине.

- А, Бермудите?

- Във второто чекмедже.