- Ще умрете самотен, в мизерия и ще страдате жестоко.

- Извинете, не ви чух?

- Казвам, че кредитът ви е одобрен!