Диригентът пита замислено виолончелиста:

- От колко време свирите?

- От петгодишен!

- Вече е крайно време да спрете.