Трима студенти от различни факултети спорят какъв ли е бил "авторът" на човешкото тяло. Първият настоява:

- Бил е електроинженер! Вижте как само са свързани невроните, синапсите!

Вторият не му се дава:

- Не! Бил е механик! Вижте мускулите и ставите - като съвършена машина!

Третият обаче спечелил спора. Той казал:

- Глупости! Бил е архитект. Кой друг гений ще сложи канализацията на едно място с площадката за забавления и отдих?!