- Ученици, днес ще имаме контролно.

- А калкулатори ще може ли да ползваме?

- Да.

- А транспортири?

- Също може... Така, пишете тема на контролното. "Любовта в поезията на Ботев!"