Две възрастни госпожи се срещат в парка. 

- О - казва едната, - Хари умря миналата седмица. Излезе в градината да откъсне зеле за вечеря, получи инфаркт и се строполи мъртъв.

- Божичко - ахва другата. - И ти какво направи?

- Отворих консерва с грах.