Две възрастни госпожи се срещат в парка. - О - казва едната, - Хари умря миналата седмица. Излезе в градината да откъсне зеле за вечеря, получи инфаркт и се строполи мъртъв.- Божичко - ахва другата. - И ти какво направи?- Отворих консерва с грах.