Когато ви е скучно, отидете в най-близката до вас банка и изкрещете:

- Никой да не мърда!

И точно преди да извадят пистолети, добавете:

- Падна ми контактната леща.