Задали на трима духовници един и същи въпрос - "Кога започва животът?"

Католическият свещеник отговорил:

- В момента на зачатието.

Имамът отговорил:

- Когато се роди детето.

Попът казал:

- Когато децата ти се оженят и изплатиш ипотеката...