"Колко е малък светът наистина..." - помисли си докторът, докато предписваше по 6 клизми дневно на катаджията...