Какво е есента за хората без деца - падащи листа, чай, романтика.

Какво е есента за хората с деца – сополи, сополи, сополи... И цяла къща с кестени...