До 1 година - с биберон.

До 3 години - с мече.

От 3 до 10 - с книжка.

От 10 до 15 - с мечти.

От 15 до 20 - с музика.

От 20 до 30 - с жена.

От 30 до 40 - пак с жена, но чужда.

От 40 до 50 - с всяка.

От 50 до 60 - с електрическа възглавничка.

От 60 до 70 - със затворен прозорец.