- Мамо, как сме се появили на земята?

- Господ ни е сътворил.

- Ама тате каза, че сме възникнали от маймуните!

- Баща ти говори за неговата фамилия!