Габровец идва в София и за първи път се качва на такси.

След като пристига на местоназначението си, апаратът вече е навъртял сериозна сума. Габровецът слиза от колата, започва да бърка по джобовете си да плати и изведнъж възкликва:

- А! Ами че аз съм си изтървал портмонето в таксито!

Като чува това, шофьорът дава мръсна газ и отпрашва в неизвестна посока.

Габровецът гледа ехидно след него известно време и мърмори:

- Прав беше Стоян! Наистина работи!