Учителката:

- Иванчо, защо казваме "майчин език"?

- Защото бащата няма думата.