1. Представете си, че се намирате в река.

2. Времето е идеално, слушате пеенето на птичките.

3. Никой освен вас, не знае за това тайно място.

4. Водата е прозрачна като сълза.

5. Можете съвсем лесно да видите лицето на човека, който държите под водата.