- Знам как да икономисаме от нашата почивка на море!

- Как?

- Ти няма да дойдеш...